سرویس،تعمیر و بازسازی تپ چنجر

شرکت آزمون نیروی فرهنگ به عنوان اولین و تخصصی ترین مرجع  تپ چنجر در ایران شناخته می شود که کارشناسان و پرسنل متخصص این شرکت توانایی انجام تعمیرات کامل انواع  مختلف تپ چنجر را دارا میباشند.در مجموع می توان گفت که این شرکت تعمیرات و اورهال بیش از یک هزار تپ چنجر را به صورت تخصصی برای نیروگاه ها ، شرکت های  برق منطقه ای  و سایر صنایع از قبیل صنایع فولاد ، سیمان ،پتروشیمی و ….با موفقیت به سرانجام رسانده است .